Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Dialog og dagsorden

For at skabe dialog kræves der en fælles dagsorden, som dialogen kan være centreret omkring.

En dagsorden kan være mange ting. Det kan være den form for dagroden, som de fleste kender fra møder. Men det kan også være et begreb, som for eksempel begrebet tilgængelighed. Det kan være en overordnet rammestyring, som for eksempel servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og selvbestemmelse. Det kan være en struktur for videndeling, som alle kan relatere sig til. Og det kan være biologiske / konstanter til vurdering af spørgsmål om liv, død og menneskelig trivsel.

Biologi /naturvidenskab: Liv, død og trivsel.

De målbare biologiske / naturvidenskabelige konstanter kan være den fælles dagsorden, der bruges som grundlag for etiske og menneskelige dilemmaer og spørgsmål om liv, død og trivsel.

De målbare biologiske / naturvidenskabelige konstanter er eksakte og entydige, men giver ikke eksakte og entydige svar på de etiske og menneskelige dilemmaer og spørgsmål.

» Hvornår er mennesket i “virkeligheden” et “rigtigt” menneske?

» Biologiske afvigelser, psykiske diagnoser og psykisk ustabilitet

» Sundhedsprofiler

Struktur: Koordinering af opgave- og videndeling.

Det, der binder samarbejde sammen, er fælles synlig kommunikationsstruktur, fælles synlige overordnede værdier og rammer, og fælles synlige retningslinier for opgavefordeling og aftaler.

» Koordinerende KRYKKER – i KAOS…,

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 3

Rammestyring: Serviceloven.

En rammestyring er en overordnet målsætning / ramme for en problemstilling, der danner grundlag for prioritering og tolkning på det konkret og praktiske plan.

Et eksempel på en sådan overordnet målsætning / ramme for en problemstilling er servicelovens bestemmelser for magtanvendelse og selvbestemmelse indenfor institutionsverden.

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 2

Begreb: Tilgængelighed.

Begrebet: Tilgængelighed, er et eksempel på, hvordan et begreb kan sætte dagordenen for dialogen om en problemstilling, hvor der er mange forskellige aktører med forskellige interesser og synsvinkler på problemstillingen.

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 1

Organisationsudvikling og sammenhængskraft.

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Dialog og dagsorden

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Videndeling

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Fokuspunkter

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Verdensbilleder

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 4 (Digitale medier)

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 3 (Det specialpædagogiske område 2/2)

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 2 (Det specialpædagogiske område 1/2)

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Projektet

» Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 1 (Begrebet tilgængelighed)

» Samfundspolitisk styring og regulering

» Forandringsprocesser og projektledelse

» Voksenpædagogik, skrivemetode og læringsrum

Dette indlæg blev udgivet i Organisationsudvikling & Sammenhængskraft. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *