Månedsarkiv: oktober 2013

Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Dialog og dagsorden

For at skabe dialog kræves der en fælles dagsorden, som dialogen kan være centreret omkring. En dagsorden kan være mange ting. Det kan være den form for dagroden, som de fleste kender fra møder. Men det kan også være et … Læs resten

Udgivet i Organisationsudvikling & Sammenhængskraft | Skriv en kommentar

Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Projektet

Indenfor mange organisatoriske sammenhænge kan man med fordel gøre brug af projektarbejdsformen som supplement til en mere rutinepræget organisationsform for organisationens basisadministration og basisopgaver. Hos Mellemfolkeligt Samvirke arbejdede jeg i en periode som projektmedarbejder indenfor minoritetsområdet. Jeg arbejdede blandt andet … Læs resten

Udgivet i Organisationsudvikling & Sammenhængskraft | Skriv en kommentar

Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Videndeling

Forskellige former for viden kræver forskellige formidlingsformer, ellers kan der let opstå det, der kan kaldes vidensforvirring. Overordnet kan vi dele viden op i fire forskellige kategorier: Det abstrakte, det komplekse, det komprimerede og det konkrete. Det abstrakte. Begreber der … Læs resten

Udgivet i Organisationsudvikling & Sammenhængskraft | Skriv en kommentar

Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Verdensbilleder

Vores evne til at vurdere, det der sker omkring os, afhænger af vores evne til at sortere og placere det, der sker. Hvilke verdensbilleder, vi hver især har og bruger til vores sortering, kan se meget forskellige ud. Tankesystemer. Det … Læs resten

Udgivet i Organisationsudvikling & Sammenhængskraft | Skriv en kommentar

Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 4 (Digitale medier)

Det digitale medie får større og større indflydelse som redskab til udvikling af samfundets sammenhængskraft. I perioden 2010 – 2013 bloggede jeg på Kristelig Dagblads nu nedlagte blogside eftertanke.dk. Nogle af indlæggene med kommentarer kan ses på siderne: Trosvinkler + … Læs resten

Udgivet i Organisationsudvikling & Sammenhængskraft | Skriv en kommentar

Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 3 (Det specialpædagogiske område 2/2)

Det kan være ret skræmmende at opleve, hvor menneskeligt småtskårne, negative og intolerante mennesker under pres kan finde på at opføre sig. Men det er jo ikke en naturlov. Det kan ligeså godt vende den anden vej. Så det styrker … Læs resten

Udgivet i Organisationsudvikling & Sammenhængskraft | Skriv en kommentar

Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 2 (Det specialpædagogiske område 1/2)

Jeg kendte i forvejen lidt til bostederne for voksne udviklingshæmmede. En af mine tidligere kollegaer hos Center for Ligebehandling af Handicappede, Lise From, havde forsøgt at få fokus på vilkårene på disse bosteder. De var ifølge hende meget belastede. Men … Læs resten

Udgivet i Organisationsudvikling & Sammenhængskraft | Skriv en kommentar

Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Fokuspunkter

Vores evne til at forholde os til organisationers udvikling og sammenhængskraften er baseret på en kombination af analyser, vores erfaringsbaseret viden om risikopunkter og vores metodiske evne til at fokusere og omsætte de ting, vi observerer, oplever og erfarer. Organisationsformer. … Læs resten

Udgivet i Organisationsudvikling & Sammenhængskraft | Skriv en kommentar

Organisationsudvikling og sammenhængskraft: Praksis 1 (Begrebet tilgængelighed)

Hos Center for Ligebehandling af Handicappede arbejdede jeg med dokumentation, definition og implementering af begrebet tilgængelighed. Min tilgang og mit ståsted i forhold til de centralpolitiske sammenhænge var noget utraditionel. Dels var der arbejdsformen. De gamle ministerielle sammenhænge var præget … Læs resten

Udgivet i Organisationsudvikling & Sammenhængskraft | Skriv en kommentar