Læringsrum og arbejdsvilkår

(Noter fra kurset organisation og læring – KUA 2008)

Kilde: Læringsrum og arbejdsvilkår – Pernille Bottrup

Begrebet læringsrum
Beskæftiger sig med de muligheder og begrænsninger, der eksisterer for at man kan lære i det daglige arbejde.

Fokus er på hverdagen på arbejdspladsen, de daglige udfoldelsesmuligheder, og ikke kun på de særlige rum for læring, der kan etableres i forbindelse med udviklingsprojekter

Mennesker med nogenlunde ens arbejdsopgaver og rammer for deres arbejdsopgaver – formodes at have nogenlunde det samme læringsrum – men det er meget muligt, at de udnytter det forskelligt.

Man kan ikke opstille en facitliste for arbejdets karakter og dets betydning for personen

 • Læringsrummet er et kollektivt fænomen
 • De enkelte individer i et læringsrum – har forskellige erfaringspositioner.
 • Læreprocessen er forankret i individet – men den sociale sammenhæng spiller afgørende ind på erfaringsdannelsen og bearbejdningen.
 • Hvis læringsmuligheder fastholdes på individ niveau – bliver det et individuelt ansvar – individets egen skyld – hvis det ikke er i stand til at tilpasse sig læringsrummet.
 • Læringsrummet forandres over tid.

Læringsrummets elementer

 • Produktions / producent felt – arbejdets karakter og organisering
 • Et politikfelt – samarbejdsrelationer omkring interessevaretagelse
 • Det uformelle sociale felt – uformelle sociale relationer og værdier

Casen fra en plastvirksomhed
Afgørende for læringsmuligheder i relation til produktionsfeltet er hvordan arbejdspladsen definerer producentrollen.

Generelt gør casen op med myten om, at det ikke er muligt at lære og udvikle sig i forholdsvis smalle job.

 • I relation til politikfeltet er det af stor betydning for læremulighederne, i hvor høj grad der på virksomheden eksisterer forskellige interesser og prioriteringer, og at der skabes rammer inden for hvilke det er muligt at diskutere disse interesseforskelle åbent.
 • Vedrørende sociale værdier og relationer – er læringsmulighederne især påvirket af, i hvor høj grad der er tale om restriktive værdier og kulturtræk i virksomheden.
 • Læreprocesser handler ikke kun om at bygge nye ting op, men i høj grad også om at bryde andre ting ned.
 • Det er vigtigt at fokusere på alle tre felter i læringsrummet når læremuligheder og arbejdsvilkår skal afdækkes.
 • Ved forandringsprojekter – gør for stor usamtidighed mellem felterne, det svært at skabe mere blivende forandringer.

Læringsrum som begreb
Begrebets styrke er at det påpeger 3 felter i læringsrummet som må ses i en sammenhæng og som en helhed – hvis man vil begribe de eksisterende læringsmuligheder på en arbejdsplads.

En svaghed, er at de tre felter ikke er klart afgrænsede analytiske kategorier.

Læringsrummet har visse begrænsninger i forhold til det subjektive perspektiv.

Dette indlæg blev udgivet i Organisation og læring og tagget , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *