Månedsarkiv: juli 2010

Legtim perifer deltagelse

(Noter fra kursus i Organisation og læring – KUA 2008) Kilde: Jean Law og Etienne Wenger – Legitim Perifer deltagelse Det vedrører den proces, hvorigennem nytilkomne bliver en del af praksisfællesskabet. Den sociale proces underlægger sig, læring af de relevante … Læs resten

Udgivet i Organisation og læring | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Læringsrum og arbejdsvilkår

(Noter fra kurset organisation og læring – KUA 2008) Kilde: Læringsrum og arbejdsvilkår – Pernille Bottrup Begrebet læringsrum Beskæftiger sig med de muligheder og begrænsninger, der eksisterer for at man kan lære i det daglige arbejde. Fokus er på hverdagen … Læs resten

Udgivet i Organisation og læring | Tagget , | Skriv en kommentar

Introduktion til pædagogik

(Noter fra kursus i Pædagogik – faget historisk – KUA 2008) Pædagogik Pædagogik er studiet af forskellige måder at diskutere pædagogik. Generel opfattelse: Opdragelse Uddannelse Undervisning Praktisk KAN Praktisere Mange holdninger Kunne Teoretisk VED Teoretiker Viden Praktisk pædagogik BØR: kærlighed … Læs resten

Udgivet i Fag: Pædagogik | Tagget , | Skriv en kommentar

Arbejdspolitisk nyorientering

(Noter fra kurset organisation og læring – KUA – 2008) Kilde: “At lave noget for dets egen skyld” – Birger Steen Nielsen – Social Kritik Med afsæt i Richard Sennetts seneste bog – Den ny Kapitalismes kultur – prøver forfatteren … Læs resten

Udgivet i Dannelsesteori | Tagget , , | Skriv en kommentar

En social teori om læring: Praksisfællesskaber

(Noter fra kurset Organisation og læring – KUA 2008) Kilde: Etienne Wenger – En social teori om læring Nøgleord: Praksisfællesskaber Betydning for erkendelse og læring Vi er sociale væsner Kundskab drejer sig om kompetence i forbindelse med det, der tillægges … Læs resten

Udgivet i Organisation og læring | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Hvad er læring?

Kilde: Rogers, Carl R. (1969). “Hvad er læring?” To slag læring: I den ene ende af skalaen findes læring af ting der virker betydningsløse for den lærende – remser der ikke virker vedkommende Den erfaringsmæssige læring. Evalueringen og betydningen ligger … Læs resten

Udgivet i Læringsteori | Tagget | Skriv en kommentar

Introduktion til Foucault: Viden, magt og subjekt

Menneskesyn: Mennesket er en social konstruktion af sin samtid. Der eksisterer ikke et selv, der er uafhængig af sin historiske kontekst. Genstandsfelt: De relationer mellem mennesker, der gør mennesker til subjekter. Forskningsmetode: Etnologiske casestudier af historiske eksempler Central problemstilling: Statsmagtens … Læs resten

Udgivet i Foucault | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Foucault: Subjekt og magt

Kilde: Foucault, Michel (1994). “The Subject and Power” Why study power: The question of the subjectFoucaults genstandsfelt har været at studere, forskellige måder hvorpå vi i vores kultur gør mennesker til subjekter. Hans arbejde har omfattet tre måder, det foregår … Læs resten

Udgivet i Foucault | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Foucault: Det tomme menneske og selvets historie

(Kilde: Heede, Dag (1992). Det tomme menneske.) 1: Foucaults position Foucault beskriver sig selv som samtidsdiagnostiker og etnolog – med vores kultur som genstandsfelt. Centralt til forståelsen for Foucault står hans opfattelse af begrebet individ – der i hans kontekst … Læs resten

Udgivet i Foucault | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Projektkultur

Projektkultur og projektarbejdet er karakteriseret ved et opgave- og problemorienteret fokus. Projekter har et klart formål, afgræsning og tidsperspektiv. Andre arbejdsformer har en tilsvarende formålsrettet afgrænsning – det ses blandt andet med nogle konsulent- og freelancefunktioner. Læs eventuelt mere HER

Udgivet i Organisationsformer | Tagget , , | Skriv en kommentar