Freud: Den psykiske personligheds bestanddele

Freud er en klassiker, hvis arbejde og definitioner indenfor psykoanalysen, stadig er aktuelle for den forståelse, der i dag er indenfor dette felt.

Freud’s arbejde med at definere nogle forståelsesrammer, der kunne forklare den menneskelige psyke, personlighed og udviklingen af psyke og personlighed – skete i arbejdet med mennesker der havde psykiske forstyrrelser – og dannede skole for samtaleterapi, som behandling af fortrængte traumer. En behandlingsform der stadig bruges den dag i dag.

Forståelsen for sammenhængen mellem psyken og det somatiske, definitionen af driften og driftens betydning for menneskelig udvikling – er centralt for Freuds arbejde.

Freud var banebrydende for sin tid – et opgør med det rationelle – og meget af hans arbejde var ufærdigt som teori. Det er senere blevet videreudviklet af efterfølgere. Der findes derfor mange psykoanalytiske teorier – der har det til fælles, at de refererer til Freud.

Freud, S. (1983). “Den psykiske personligheds bestanddele”
Over-jeg, jeg og Id – er de tre områder sjæleapparatet hos mennesker inddeles i.

Over-jeg
Vigtige funktioner: Samvittighed, selviagttagelse og jeg-ideal.

Over-jeg’et dannes gennem identificering. Den identificering der ligger til grund for dannelsen af over-jeg’et sker i forhold til forældrene. Over-jeg’et dannes efter de tidligste forældrebilleder. Der er tale om et strukturforhold i psyken.

Ved sygdomsbilleder er det over-jeg’et, der afstraffer jeg’et. Moralsk skyldfølelse er et udtryk for spænding mellem over-jeg og jeg.
Ved et manisk sygdomsbillede er over-jeg’et sat ud af kraft.

Over-jeg’et nedarves i generationer gennem identifikationer på det ubevidste plan, og har ikke sammenhæng med den opdragelse der finder sted. Et strengt over-jeg er ikke nødvendigvis et resultat af en streng opdragelse. Men hænger sammen med identifikationen til et strengt jeg-ideal.

Jeg
Jeg’et tjener tre herrer: Omverden, over-jeg og id. Tre modsatrettede kræfter.

Funktioner: Danner syntese, til at sammenfatte og homogenisere de sjælelige processer. Repræsenterer fornuft, betænksomhed og realitetsprincippet – som er opnået ved realitetsprøvning gennem sansningen af den ydre verden.

Jeg’ets opgave er at beskytte id’et mod omverden.

Man kan sammenligne jeg’ets forhold til id’et – som rytterens forhold til hesten. Hesten leverer energien og rytteren bestemmer målet.

ID
Id’et er åbent i den ene ende overfor det somatiske – og her det tager driftsbehovene til sig – og finder sit psykiske udtryk i det. Det fylder sig med energi fra driftsbehovene – og bestræber sig for efter lystprincippet at tilfredsstille driftsbehovene.

I id’et eksisterer der ikke logisk tænkning og modsætninger. Modsætninger står ved siden af hinanden uden at ophæve hinanden. Der eksisterer ikke tid, og tidsforløb. Tiden står stille for de indtryk der er trængt ind i Id’et – og der sker ikke sjælelige forandringer i tidsforløb. Oplevelser der er trængt ind over Id’ets grænser forsvinder ikke igen – og har en nutidig karakter, som om de lige er sket.

Det er her terapeutisk arbejde, kan hjælpe. Det skete skal først bevidstgøres, og erkendes som fortid, for at kunne fratages deres energibesætning. Ellers vil det være uforanderligt i sjælen / psyken.

ID’et kender ingen vurderinger – ikke godt og ondt – og ingen moral. Kun driftsbesættelser, der kræver afløb.

Sansning-bevidst
Det er den del af vores handlinger der er synlige og bevidste for os selv og andre.

Førbevidst
Det er den del af vores handlinger, som i perioder er synlige og bevidste for os selv – men ikke altid er det. Men som relativt let ville kunne gøres bevidste.

Fortrængt

Ubevidst

Mennesket er normalt ubevidst om sit eget indhold – store dele af jeg’et og over-jeg’et er nomalt ubevidst for de fleste.
Det terapeutiske formål er at forstærke jeg’et – og gøre det mere uafhængigt af over-jeg’et – udvide dets erkendelsesfelt og udbygge dets organisation, så det kan tilegne sig nye dele af Id’et.

Dette indlæg blev udgivet i Udviklingsteori og tagget , , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *