Månedsarkiv: april 2010

Tilgængelighed og ligebehandling

Begrebet tilgængelighed er centralt til vurdering og forståelse af ligebehandling af handicappede borgere, med ikke handicappede borgere. De år jeg beskæftigede mig med handicappolitik, var implementeringen af begrebet tilgængelighed centralt. Et handicap er kun et handicap i den udstrækning, det … Læs resten

Udgivet i Kultur og normer | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Piagets udviklingsteori – De centrale pointer

De centrale elementer i Piagets udviklingsteori er: Ligevægtsbegrebet og stadieteorien. Piaget er central indenfor børnepsykologi. Ligevægtsbegrebet Biologisk begreb Adaption: Indre og ydre ligevægt Assimilation – (Tilpasning af indre strukturer, for at integrere en ydre Akkommodation – (udvikling af indre strukturer) … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Piaget og Vygotsky: Forskelle og ligheder

Forskelle Piaget Vygotsky Genstandsfelt Bevidstheden Genstanden for forskningen: Sammenhængen mellem biologiske og psykiske processer Bevidstheden Genstanden for forskningen: Sammenhængen mellem miljø, redskabsbrug, sprog og udviklingen af bevidstheden (de kognitive strukturer) Forholdet mellem udvikling og læring Udviklingen af de kognitive strukturer, … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget , | Skriv en kommentar

Hold fokus på opgaven

Er overskriften på en artikel på Lederweb. Det personlige element fylder mere og mere i kompetenceudviklingen. Det har nogle negative konsekvenser for medarbejdernes trivsel. I artiklen advares der mod at blive for personligt intim i kravene til medarbejderne – og … Læs resten

Udgivet i Struktur og trivsel | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Pædagogik

Pædagogik er lære om opdragelse, uddannelse, læring og undervisning. Det, jeg finder interessant, er – at faget har praksisrelation til mange livsområder: Arbejdslivet, sundhedsområdet, det sociale område – vores måde at opbygge samfundet på. Vi opdrager, underviser og lærer – … Læs resten

Udgivet i Fag: Pædagogik | Skriv en kommentar

Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi

(Studieoplæg – Pædagogik KUA – Faget historisk – 2008) Michel Foucault bliver klassificeret til at være poststrukturalist. Denne klassificering er relevant til forståelsen for, hvilket menneskesyn og dermed grundforudsætninger han bygger sit teoretiske arbejde på – og dermed også relevant … Læs resten

Udgivet i Foucault | Tagget , , | Skriv en kommentar

Organisatorisk læring – Single- og double-loop

Argyris, C. “Organisatorisk læring – single- og double-loop” Læring i organisationer sker under to betingelser: Når en organisation opnår det tilsigtede (match); og når en organisation identificerer et mismatch og korrigerer det – og vender et mismatch til match. Single-loop … Læs resten

Udgivet i Organisation og læring | Skriv en kommentar

Begrebet læring

Illeris, K. (1999): “Læring” Læring skal forstås i modsætning til indlæring, den traditionelle skole læring af et bestemt emne. Læring knytter sig tæt til begreberne fleksibel og omstillingsparat – og har fokus på mentalitetsændring i læreprocesser. Behovet for at fokusere … Læs resten

Udgivet i Læringsteori | Tagget , | Skriv en kommentar

Refleksion-i-handling

Schön, D.A. (1987). “Udvikling af ekspertise gennem refleksion-i-handling” For Schön indgår tænkning, refleksion, handling og læring i et nært indbyrdes samspil, hvor de enkelte funktioner ikke altid lader sig udskille, og når man sommetider lynhurtigt kan give relevante svar på … Læs resten

Udgivet i Læringsteori | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Freuds psykoanalyse

Gammelgaard, J. (2007): ”Psykoanalyse” Freud psykoanalyse betegnes om klassik, fordi den bliver brugt som referencepunkt for mange nutidige teorier. Som udgangspunkt er Freuds teori ikke så gennemarbejdet, at det har kunnet stå alene – men fordret meget arbejde af hans … Læs resten

Udgivet i Udviklingsteori | Tagget , | Skriv en kommentar