Habermas: Kolonialisering af livsverden

Afsnit fra mit eksamensprojekt: “Ældreplanlægning i Aalborg Kommune – Om menneskesyn og boligpolitik“, Aalborg Universitet 1991)

Habermas og velfærdsstaten
Som teoretisk reference til mine synspunkter, har jeg valgt at benytte “Habermas’ kritiske teori om velfærdsstaten”, som i en introducerende form er beskrevet af Thomas Gregersen i Grus nr. 16, 1985.

Habermas operer med to samfundssfærer, som fremgår af nedenstående figur.

Figur. 1.1.: Det moderne samfunds to-deling.

Den materielle og den symbolske reproduktions områder kaldes hhv. systemverden og livsverden.

Den indslusningsproblematik, som jeg nævnte ovenfor, beskrives med Habermas’ teori, som en kolonialisering af livsverden. Dette er illustreret i figur 1.2.

Figur 1.2.: Kolonialisering af livsverden.

Ifølge Habermas forstyrres den symbolske reproduktion ved denne kolonialisering, og krisetendenser af kulturel-, social- og psykologisk karakter, opstår.

Kort fortalt går Habermas’ kritik af velfærdsstaten på, at man ensidigt har benyttet de udviklingsmuligheder, der ligger i de moderne kulturformer, til at fremme en teknologisk udvikling. Teoretisk opererer han med en tredimensionel verdensopfattelse, som udover den ydre verden (kontrollen over naturen) består af en social verden og en indre verden.

Den sociale verdens sfære er moral/etik, og menneskets indre verden er æstetik. Disse to andre dimensioner ville i en udvikling lig den ydre verdens, indebære en moralsk/etisk udvikling som “erstatning” for religionernes forfald, samt en terapeutisk kritik til udvikling af forståelsen af individet.

En manglende udvikling af den sociale sfære og menneskets indre sfære, kan i følge Habermas resultere i at:

“Herved nærmer man sig en “endimensional” tilværelse, mens der var mulighed for et nuanceret liv i alle tre dimensioner. Denne tendens kan ses som en tiltagende kolonialisering af dagligdagen fra både markedsøkonomiens og velfærdsstatens side. Stadig flere livsområder søges organiseret efter økonomiske kriterier og underlagt bureaukratisk regulering. Men herved anvender man styringsinstrumenter som penge og politisk magt til at løse opgaver, som ikke kan løses krisefrit ved sådanne midler. Både penge og magt er skabt til at løse problemer i den materielle reproduktion, men bliver i stigende grad også anvendt til at påvirke den symbolske reproduktion, hvilket de ikke er velegnede til. Konsekvensen bliver, at samfundsmedlemmerne føler sig tingslig- og fremmedgjorte.” /1.l,s.55/

Som “løsning” på denne problematik, peger Habermas på en øget demokratisering.

“De modinstitutioner, som må opbygges for at begrænse det økonomiske og politiske systems egendynamik, skal kombinere de tre basale momenter i den menneskelige eksistens, og det må politisk ske ved stadige forsøg på at udvide demokratiet og ikke ved totalitære forsøg på at frelse menneskeheden.” /1.1, s. 55/

En udvidelse af demokratiet, mener jeg kun kan ske ved en forenkling af systemverdenens magt- og arbejdsstruktur, og ikke udelukkende ved, som det ofte sker, at aktivere repræsentanter fra befolkningen i arbejdsprocessen.

Man kan bombardere folk med så meget, der skal tages stilling til, – at de aldrig får gjort op med deres egen moral. Og uden den stillingtagen, bliver menneskene ikke selvstændige og ansvarlige.

Systemet skal løsne sit greb, sine forsøg på skoling af folks bevidstheder, – at stjæle deres tanketid. I stedet skal folk have ren besked om virkeligheden, hvordan tingene er, hvordan de hænger sammen, i så enkel og klar en form som mulig. Og så kan folk selv vurdere deres virkelighed ud fra deres egen moral og reagere aktivt politisk og privat.

Dette indlæg blev udgivet i Planlægning og tagget , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *